FOREST.INK

Češi zachraňují ekvádorský prales

Posláním projektu Forest.Ink je s pomocí ekvádorské sestry Bosque Medicinal ochránit prales kolem rezervace El Paraiso vykupováním ohrožených pozemků, enviromentálním vzděláváním, ekoturismem nebo podporou místní komunity v hledání alternativních zdrojů obživy. Děláme to, protože chceme připomenout lidem přirozenou léčivou sílu přírody a chránit ji, aby i ona mohla nadále chránit nás.

Váš dar pomůže zachovat vzácnou biodiverzitu pralesa, přiléhajícího k rezervaci El Paraíso, který bude bez naší pomoci, bohužel, vymýcen. Máme jen omezený čas. Prosím pomozte, dokud je co zachraňovat! V dnešním světě, kdy se klimatická změna a degradace životního prostředí stávají stále naléhavějšími problémy, má každý z nás možnost se k ochraně přírody aktivně zapojit. Díky projektu Bosque Medicinal – Léčivý Les – máte také šanci se stát součástí ochrany amazonského pralesa v Ekvádoru a přispět tak k zachování tohoto jedinečného ekosystému, který má vliv na životy nás všech.

Podívejte se na dokumentární film o projektu

Mise: Amazonie a my

Aktuální projekt

Pozemek skalňákova zpěvu

Výkup 30 hektarů původního pralesa v našem sousedství významně posílí naši pozici pri ochraně rezervace.

V našem sousedství se nachází poslední plocha původní pralesní vegetace, domov skalňáka andského. Pozemek strategicky propojuje naší lesní stanici se státní rezervací El Paraíso a s námi vybudovanou rezervací, takže perfektně splňuje kýženou tvorbu tzv. nárazníkového pásma. Náš soused, který pozemek prodává, již pár let les systematicky kácí, tudíž hrozí nebezpečí, že brzy zmizí ze světa i tento kus. S ním bychom přišli o jedinečný biotop vzácných druhů rostlin i zvířat. V ohrožení je také vodní tok, který se na pozemku formuje ve dva unikátní kaskádovité vodopády (Cascada de los Gallos). Akutně potřebujeme pomoc všech příznivců i široké veřejnosti, abychom dali dohromady částku nutnou k výkupu co nejdříve.

 

Další projekty, na kterých pracujeme

Co se nám už podařilo

forest.ink
a Bosque Medicinal

Vize a mise

Jednou z našich hlavních činností je výkup pralesních pozemků v oblasti kolem rezervace El Paraíso u města Gualaquiza v regionu Morona Santiago, abychom vytvořili nárazníkovou bariéru a mohli tak zamezit vykácení pralesu, pytláctví či nelegální těžbě. Doposud se nám podařilo získat téměř 100ha pozemků, na kterých provádíme monitoring této živé laboratoře a evidujeme návrat chráněných druhů.

Nedílnou součástí projektu je i enviromentální vzdělávání, rozvoj ekoturismu a dobrovolničení v daných oblastech, kde ukazujeme místní komunitě alternativní možnosti obživy, které jsou v souladu s přírodou.

Projekt řídí organizace Forest.Ink z.s. a Bosque Medicinal Fundación. Za oběma projekty stojí především lidi jako ty,. lidé jako Ty. Celé to dáváme do pohybu v rámci svého volného času, protože jsme měli možnost vidět co se děje na vlastní oči. Roman, Fredy, Kačka, Radim, Ronald, Erik, Petra, Michal, Nikolka, Denisa, David, Kiri, Jana, Živan a mnoho dalších. Můžeš se k nám připojit i Ty.

Proč na tom záleží?

I když je Amazonský prales vzdálen od ČR tisíce kilometrů, jeho zdraví ovlivňuje celosvětové klima a biodiverzitu.

Klimatická rovnováha

Amazonský les hraje důležitou roli v regulaci celosvětového klimatu zejména tím, že zadržuje obrovské množství uhlíku. Jeho ničení vede k uvolňování uloženého uhlíku, což zvyšuje koncentraci skleníkových plynů v atmosféře a přispívá ke globálním klimatickým změnám.

Vodní cyklus

Lesy hrají klíčovou roli v regulaci světového vodního cyklu – ovlivňují množství srážek a jejich četnost, mají vliv na tok řek a zásobování vodou. Jejich úbytek zvyšuje četnost a rozsah povodní a sucha. Ztráta amazonského lesa by měla dalekosáhlé dopady na zemědělství a zásobování vodou po celém světě.”

Biodiverzita a záchrana fauny

Každý strom a každý druh má svou roli v ekosystému. Když lesy zmizí, ztrácíme i tyto druhy. Mnoho z nich je unikátních a nenahraditelných. Biodiverzita je jako mozaika života na Zemi, a když některé kousky chybí, může to mít nečekané, až fatální následky – v nejhorším případě dojde ke zhroucení celého ekosystému. Mnohé z těchto druhů mají význam i pro naši vědu a léčbu nemocí.

Jak se lesy mění na pastviny

Co se stane v ČR, když to nebudeme řešit?

Bohužel spoustu důsledků můžeme pozorovat už dnes a je pravděpodobné, že se budou do budoucna vzájemně zesilovat.

Velké teplotní výkyvy

Zvýšení hladiny oxidu uhličitého způsobuje nárust teplot a náhlé teplotní výkyvy.  To má neblahé důsledky nejen pro člověka, ale i pro celé ekosystémy: například naše lesy, které se rychlým změnám nedokáží přizpůsobit. Již nyní v České republice často padají teplotní rekordy.

Sucho, ale i povodně

V důsledku klimatických změn čelíme nerovnoměrnému rozložení srážek během roku – zažíváme stále častější dlouhá období sucha, následovaná přívalovými dešti. V důsledku toho již nyní některé oblasti u nás strádají nedostatkem podzemních vod i nízkým zásobám pitné vody v povrchových zdrojích. Tyto jevy mají nepříznivý vliv také na přírodní ekosystémy a naše zemědělství.

Extrémní klimatické jevy

Pokud se změna klimatu bude i nadále prohlubovat, nejspíš budeme stále častěji pozorovat silné bouře, orkány či dokonce tornáda, jichž už jsme bohužel na našem území byli svědky. Křehká klimatické rovnováha, jejíž je prales součástí bude nenávratně narušena a adaptovat se na nové životní podmínky bude pro mnohé živé tvory osudovým. 

S kým spolupracujeme?

United for the Development of the Amazon
Mendelova Univerzita
Ekvádor na dlani
Univerzita Azuay v Ekvádoru

Staňte se součástí
změny k lepšímu