Pomozte mám ochránit další kus pralesa:

Pozemek skalňákova zpěvu

Náš nejaktuálnější projekt je koupě 30 hektarů původního pralesa, který je asi 20 minut chůze vzdálen od Zahrady růží. Hrozí, že bude prodán do špatných rukou, pokácen a zatravněn. Bydliště národního peruánského ptáka skalňáka andského spolutvoří hned dva nádherné vodopády se zatím průzračnou vodou, kterou díky projektu a vaší laskavosti můžeme ochránit a zachovat tento unikátní biotop.

 

Příběh pozemku

Farmář a chovatel skotu,  sídlící v sousedství naší stanice v ekvádorských horách, je ochoten prodat pozemek, který jinak vykácí a použije pro rozšíření svého chovu. Toto území by se tak po několika letech proměnilo v jílovitou bažinu, kde poroste pouze nepůvodní africká tráva.

Pozemek se nachází vedle rezervace El Paraíso a našeho téměř stohektarového území, které se nám již během posledních let podařilo zachránit před likvidací. Splňuje tím kritéria ochranné nárazníkové zóny (bariéry). A protože se nachází velice blízko naší stanice “El Refugio”, je nám dostupný k fyzickému monitoringu, potřebnému pro ochranu před pytláky a nelegálními těžaři.

Pozemek je již zčásti odlesněný, nachází se zde menší vodní tok zkrášlený 2 úžasnými vodopády, což je velice hodnotné a vyjímečné.

Asi největší plus tohoto pozemku je i skutečnost, že jsme zde zaznamenali výskyt ptáka skalňáka andského, což je mimochodem historicky i národní pták sousedního Peru.

Toto místo tak tvoří zcela unikátní biotop, který díky projektu a vaší laskavosti můžeme ochránit a zachovat.

Kdo na tomto kousku země žije

Kromě národního peruánského ptáka, již zmiňovaného sklaňáka žije v tomto lese velké množství pozoruhodných tvorů. V oblasti se vyskytuje Medvěd brýlatý, který je přímo ohrožený odlesňováním, stejně jako řada dalších organismů vázaných na ekosystém tropického horského lesa. Medvěd brýlatý je jediným zástupcem medvědovitých, který žije v Jižní Americe, a zároveň je také nejvíce ohroženým druhem medvěda na světě (nepočítáme-li pandu velkou), protože je závislý na mlžném lese a kvůli jeho kácení a přeměňování na zemědělskou půdu a pastviny utrpěl značnou újmu – velká část jeho teritoria buď zmizela nebo je fragmentována do malých izolovaných území a hrozí mu tak vyhynutí. Záběry medvěda z naší fotopasti je možné vidět v dokumentu ČT.

 

Na našich fotopastech byl zaznamenán také Pes pralesní, který byl pozorován poprvé po několika desetiletích. Naší dobrovolnicí byl také vyfotografován jeden z nejohroženějších amerických dravců – Orel andský. Z kočkovitých šelem zde žije puma a ocelot, ze savců dále tapír, dikobraz, pásovec, z ptáků několik druhů papoušků a kolibříků, mnoho druhů žab, nepřeberné množství hmyzích druhů atd. Stromy jsou doslova obsypané orchidejemi, broméliemi, kapradinami a dalšími epifyty a liánami, velké množství druhů rostlin je endemických (vyskytují se pouze na tomto území).”

Medvěd brýlatý z fotopasti 7/2/2022
Skalňák andský 9/9/2023

Proč na tom záleží?

I když je Amazonský prales vzdálen od ČR tisíce kilometrů, jeho zdraví ovlivňuje celosvětové klima a biodiverzitu.

Klimatická rovnováha

Amazonský les hraje důležitou roli v regulaci celosvětového klimatu zejména tím, že zadržuje obrovské množství uhlíku. Jeho ničení vede k uvolňování uloženého uhlíku, což zvyšuje koncentraci skleníkových plynů v atmosféře a přispívá ke globálním klimatickým změnám.

Vodní cyklus

Lesy hrají klíčovou roli v regulaci světového vodního cyklu – ovlivňují množství srážek a jejich četnost, mají vliv na tok řek a zásobování vodou. Jejich úbytek zvyšuje četnost a rozsah povodní a sucha. Ztráta amazonského lesa by měla dalekosáhlé dopady na zemědělství a zásobování vodou po celém světě.”

Biodiverzita a záchrana fauny

Každý strom a každý druh má svou roli v ekosystému. Když lesy zmizí, ztrácíme i tyto druhy. Mnoho z nich je unikátních a nenahraditelných. Biodiverzita je jako mozaika života na Zemi, a když některé kousky chybí, může to mít nečekané, až fatální následky – v nejhorším případě dojde ke zhroucení celého ekosystému. Mnohé z těchto druhů mají význam i pro naši vědu a léčbu nemocí.

Jak se lesy mění na pastviny

Co se stane v ČR, když to nebudeme řešit?

Bohužel spoustu důsledků můžeme pozorovat už dnes a je pravděpodobné, že se budou do budoucna vzájemně zesilovat.

Velké teplotní výkyvy

Zvýšení hladiny oxidu uhličitého způsobuje nárust teplot a náhlé teplotní výkyvy.  To má neblahé důsledky nejen pro člověka, ale i pro celé ekosystémy: například naše lesy, které se rychlým změnám nedokáží přizpůsobit. Již nyní v České republice často padají teplotní rekordy.

Sucho, ale i povodně

V důsledku klimatických změn čelíme nerovnoměrnému rozložení srážek během roku – zažíváme stále častější dlouhá období sucha, následovaná přívalovými dešti. V důsledku toho již nyní některé oblasti u nás strádají nedostatkem podzemních vod i nízkým zásobám pitné vody v povrchových zdrojích. Tyto jevy mají nepříznivý vliv také na přírodní ekosystémy a naše zemědělství.

Extrémní klimatické jevy

Pokud se změna klimatu bude i nadále prohlubovat, nejspíš budeme stále častěji pozorovat silné bouře, orkány či dokonce tornáda, jichž už jsme bohužel na našem území byli svědky. Křehká klimatické rovnováha, jejíž je prales součástí bude nenávratně narušena a adaptovat se na nové životní podmínky bude pro mnohé živé tvory osudovým. 

Podívejte se na dokumentární film o projektu

Mise: Amazonie a my

Kdo nás podporuje?

UNIDA
Mendelova Univerzita
Ekvádor na dlani
Univerzita Azuay v Ekvádoru

Staňte se součástí
změny k lepšímu