FOREST.INK

Lesní stanice El Refugio

Díky finančním prostředkům z předchozích kampaní a pomocí mnoha desítek dobrovolníků z celého světa i místních obyvatel se nám podařilo nedaleko rezervace El Paraíso postavit výzkumnou lesní stanici El Refugio. Pořádáme zde krátkodobé i dlouhodobé pobyty dobrovolníků, studentů a vědeckých pracovníků, ve spolupráci s našimi partnery a za účasti místních institucí, komunit i jednotlivců.

Pro místní děti a studenty pořádáme v naší lesní stanici také vzdělávací a poznávací workshopy k tématům, týkajícím se ochrany přírody, udržitelného hospodaření, turistiky apod. Aktivně je zapojujeme i do reforestačních a rozvojových aktivit.

Staňte se součástí
změny k lepšímu